השירותים שלנו

בניית יכולות משא ומתן ארגוניות

בניגוד לתפיסה הרווחת, משא ומתן אינה מיומנות של היחיד. תהליכי משא ומתן בפועל דורשים שיתוף פעולה בין גורמים פנים ארגוניים שונים וזאת על מנת להביא להבשלת העסקה על הצד הטוב ביותר לארגון. הגורם המוביל את התהליך (הנושא ונותן) מקיים משא ומתן פנימי עם קולגות, מנהלים וממשקים פנימיים שונים. במקביל עליו לשאת ולתת עם גורמים חיצוניים, נציגי הלקוח או הספק, יועצים חיצוניים, קבלני משנה וממשקים נוספים. בניית יכולות משא ומתן ארגוניות אינן מתמקדות באתגרי האינדבידואל במשא ומתן אלא באתגרים המערכתיים של הארגון בכללותו ומה מונע ממנו לפעול בצורה האופטימאלית על מנת להביא תוצאה מיטבית במשא ומתן עם לקוח או ספק. מתודולוגית "בניית ארגון נושא ונותן" נועדה להעשרת הארגון עצמו, ולהתאמת התרבות הארגונית לכזו שמחזקת את יכולות המשא ומתן הקולקטיביות של הארגון על שלל גורמיו. מתוך הבנת המגבלות, הקשרים והזיקות הפנים הארגוניות ניתן במשך התהליך להביא את הארגון בכללותו להיות יחידה נושאת ונותנת מאוחדת הפועלת בהלימה ותיאום להצלחת המשא ומתן מול גורמי חוץ. תכנית ההכשרה מבוססת על מודל Built to Win -organization , המורכבת משלושה שלבים ותשעה צעדים אשר נועדו להכשיר מחלקות או ארגונים לגופי ׳קומנדו מו"מ׳ העובדות בהלימה ותיאום במטרה להביא לתוצאות טובות במשא ומתן.

הצוות המלווה עובד מול כלל הגורמים המעורבים בהליכי המשא ומתן בדגש על הנושאים הבאים:
• גיבוש נהלי עבודה ותהליכים פנים ארגוניים למשא ומתן יעיל ומועיל.
• איתור וניתור חסמי המשא ומתן של הארגון: פרוצדוראליים ופרסונאליים.
• טיפול במגבלות הנוצרות מתוך הפוליטיקה הפנים ארגונית.
• ציוד הצוותים בכלים המניעים להצלחת המשא ומתן.

העבודה בארגון כוללת מעקב עיתי על יישום, הטמעת ואימוץ הרגלי המשא ומתן המקצועיים אשר נבנו כחלק משגרות העבודה של הארגון.

בניית יכולות משא ומתן ארגוניות
דילוג לתוכן